USŁUGI GEODEZYJNO TECHNICZNE
Rafał Zieliński
Nasza oferta

UGT RAFAŁ ZIELIŃSKI
ul. Pomorska 20
Gryfice
tel. 506-852-298


Wykonujemy usługi geodezyjne w pełnym zakresie dla firm budowlanych, projektantów, architektów oraz inwestorów indywidualnychna terenie powiatu Gryfickiego, Kołobrzeskiego, Kamieńskiego i okolic.

 Dla Klientów indywidualnych świadczymy usługi w zakresie:

 • map do celów projektowych                                               

 • wytyczeń budynków

 • map powykonawczych

 • inwentaryzacji przyłączy mediów

 • podziałów działek

 • rozgraniczeń działek

 • wznowień ( odszukanie ) granic

 • pomiarów powierzchni (działki, budynki, zasiewy )

  Oferta dla firm:

 • Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych                                           
    -wszelkie pomiary związane ze wznoszeniem nowo powstających inwestycji budowlanych, wytyczenia obiektów, tyczenie osi montażowych
  .                       

 • Inwentaryzacja budowli istniejących dla celów modernizacji i rozbudowy

 • Pomiary pionowości zbiorników, kominów, konstrukcji słupowych i innych

 • Pomiary objętości mas ziemnych, hałd węgla, odpadów drzewnych

 • Geodezyjna obsługa dróg

 • Mapy sytuacyjno wysokościowe wykonane metodami analogowymi i cyfrowymi
 • Inwentaryzacja pomieszczeń i budynków, pomiar powierzchni
SWOJE USŁUGI WYKONUJEMY SZYBKO, RZETELNIE ORAZ Z GWARANCJĄ ZADOWOLENIA KLIENTA.